ชุดเจียรคว้านปาดบ่าวาล์ว

Valve Seat Cutter Kits

เครื่องมือสำหรับช่าง เครื่องคว้านกระบอกสูบ เครื่องขัดกระบอกสูบ เครื่องเจียรแคมชาฟท์ เครื่องเจียรวาล์ว เครื่องเจียรถ้วยวาล์ว คุณภาพมาตราฐาน สินค้าส่งออก

รายการชุดเจียรคว้านปาดบ่า

ตัวตั้งองศาหิน

มอเตอร์พร้อมเม็ดมะยม

ตัวสวมปาดบ่าพร้อมแกน

แกนเจียรบ่ารถมอเตอร์ไซค์ 3.78 มม.

แกนเจียรบ่ารถมอเตอร์ไซค์ 4.5 มม.

แกนเจียรบ่ารถมอเตอร์ไซค์ 5 มม.

แกนเจียรบ่ารถมอเตอร์ไซค์ 5.5 มม.

แกนคว้านปาดบ่ามอเตอร์ไซค์ 3.78 มม.

แกนคว้านปาดบ่ามอเตอร์ไซค์ 4.5 มม.

แกนคว้านปาดบ่ามอเตอร์ไซค์ 5 มม.

แกนคว้านปาดบ่ามอเตอร์ไซค์ 5.5 มม.

กระบอกเจียรเกลียวเล็ก 12 มม. x 1.5 g

กระบอกเจียรเกลียวใหญ่ 9/16″ x 16 g

มีดปาดบ่าหน้าตรง เหล็กโต 6 มม.

มีดปาดบ่า 15 องศา เหล็กโต 6 มม.

มีดปาดบ่า 30 องศา เหล็กโต 6 มม.

มีดปาดบ่า 45 องศา เหล็กโต 6 มม.

มีดคว้านรูใน เหล็กโต 6 มม.

หินเจียร 7/8″ เกลียว 12 มม. X 1.5 g

หินเจียร 1″ เกลียว 12 มม. X 1.5 g

หินเจียร 1 1/8″ เกลียว 9/16 มม. X 16 g

หินเจียร 1 1/4″ เกลียว 9/16 มม. X 16 g

ริมเมอร์ตรง 4.5 มม.

ริมเมอร์ตรง 5 มม.

ริมเมอร์ตรง 5.5 มม.

สีเสนบดวาล์ว

ไม้บดวาล์ว และลูกยางบดวาล์ว

ตัวจับยึดฝาสูบ

กล่องใส่องศาหิน

จำนวน

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1