CKC Engineering Co., Ltd

บริษัท ซีเคซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เปิดให้บริการมานานกว่า 30 ปี ด้วยความรัก ความชำนาญ และประสบการณ์ที่สั่งสม ทำให้มีกลุ่มลูกค้าคนไทย และต่างประเทศ ให้ความสนใจ และให้ความไว้วางใจเลือกใช้สินค้าของเรา ในการผลิตวัสดุ – อุปกรณ์ที่มีคุณภาพดี 

ด้วยการตอบรับจำนวนมาก เราจึงไม่หยุดที่จะคิดพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ มีความสะดวกสบาย ง่ายต่อการใช้งาน และที่สำคัญต้องปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด เราใส่ใจทุกขั้นตอนในการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ของที่มีคุณภาพ รวมไปถึงการบริการหลังการขาย

บริษัท ซี เค ซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

2 ซอยบางแวก 66 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ  10160  ประเทศไทย

📞 : 02-4101445-6  🆔 : @ckcengineering  Facebook : Ckc Engineering Co., Ltd.