ชุดจับฝาวาล์วเอนกประสงค์

Tilting Angle Plate For Cylinder Head

          แป้นจิ๊กจับฝาวาล์ว สำหรับทำบ่าวาล์ว สามารถหมุนได้ 360 องศา และทำมุมเอียงได้ 0 – 45 องศา

1 ชุด ประกอบด้วย

 • บูชยาว 4 ตัว
 • บูชสั้น 4 ตัว
 • สตัด 8 mm. x  100 mm. จำนวน 2 อัน
 • สตัด 6 mm. x  140 mm. จำนวน 2 อัน
 • สตัด 8 mm. x  150 mm. จำนวน 2 อัน
 • สตัด 12 mm. x  200 mm. จำนวน 2 อัน
 • แหวนอีแปะชุบ 6 mm. จำนวน 4 อัน
 • แหวนอีแปะชุบ 8 mm. จำนวน 8 อัน
 • แหวนอีแปะชุบ 12 mm. จำนวน 2 อัน
 • น็อต 6 mm. จำนวน 4 อัน
 • น็อต 8 mm. จำนวน 8 อัน
 • น็อต 12 mm. จำนวน 2 อัน