ชุดปาดบ่าวาล์วรถยนต์

1 ชุด ประกอบด้วย

แกน 4 เส้น
– 8 มม.
– 9 มม.                                                                                                                – 10 มม.
-12 มม. 

มีด
– หน้าตรง
– คว้านรูใน
– 15 องศา
– 30 องศา
– 45 องศา